По всем вопросам обращаться
info@nbc.ua
(044) 233-46-69

Автоматизація складського господарства та управління запасами

Оптимізація бізнес-процесів підприємства стає ефективною лише за впровадження нових інструментів (програмних, апаратних) одночасно всіх рівнях. Такий підхід прискорює взаємодію між підрозділами, знижує витрати, усуває бюрократію. Складська логістика, поводження із запасами вимагає автоматизації на тому ж рівні, як і відділ продажу.

Коли потрібна автоматизація складу
Насправді часто застосовується екстенсивний шлях – наймаються додаткові комірники, їх графік змінюється на цілодобовий, розширюються складські приміщення. Але зміни такого роду безпосередньо впливають збільшення витрат, знижують швидкість обробки грузов. Плюс до цього потрібні додаткові ресурси для координації дій персоналу, контролю за ними.

Програми автоматизації складу дають кілька переваг:
- прискорюється ухвалення управлінських рішень;
- Зниження впливу людського фактора;
- Зменшення ризиків появи помилок.

Потреба у впровадженні систем ERP виникає, коли одна-дві людини вже не можуть впоратися із завданнями, витрати на заробітну плату нових співробітників починають впливати на собівартість товарів, а швидкість обробки замовлень не зростає. Практика показує, що автоматизація навіть невеликих складів дає результат. Програмні комплекси дозволяють створювати єдиний цифровий простір, що спрощує управління підрозділом.

Зв'язок складу з бізнес-процесами підприємства
Впровадження програми призводить до необхідності стандартизації процесів, їхнього переведення в рамки, що відповідають чинному законодавству, запровадження регламентів. Тому потрібно провести аудит підприємства, скласти план реорганізації складу і тільки потім приступати до його реалізації.

Відділ не вдасться автоматизувати за відсутності:
грамотних співробітників, навчених комп'ютерної грамотності, основ законодавства РФ; упорядкованої структури, топології товарних груп, окремої номенклатури; засобів автоматизації бухгалтерії, управлінських, касових процесів.

Все це є у програмах на базі платформи 1С. Вибір на користь продуктів класу ERP надає перевагу – підприємство отримує інструмент, який би всіх відділів. Первинна документація вноситься до бази один раз, під час вступу ТМЦ складу і подальші дії здійснюються у ній.
Маємо нагоду, пропонуємо відео тренінги з логістики в Україні, а також, відео тренінг транспортна логістика, від А до Я. 

Інструменти для автоматизації складу.
Керівник фірми, будь-якого підрозділу бачить оперативну інформацію про переміщення, списання, реалізацію товарів. Тим більше ступінь автоматизації легко вибрати відповідно до реальних потреб підприємства, залежно від суми, виділеної на впровадження, рівня підготовки персоналу.

На базовому рівні програми включають функції:
- Інтеграція з бухгалтерським, управлінським, кадровим ПЗ;
- Контроль ефективності роботи персоналу, розрахунків з постачальниками;
- автоматична ідентифікація товарів, що надходять;
- Просте розподіл завдань між співробітниками;
- маршрутизація вантажної техніки.

Програмні комплекси ЄРП дозволяють проводити поетапне впровадження з поступовим охопленням підрозділів. Щоб уникнути труднощів у користуванні новим інструментом, під час підготовки досліджуються раніше впроваджені стандарти. Вони зберігаються практично в незмінному вигляді, якщо їх застосування обґрунтоване та приносить результат.

Довідкове розміщення товарів
Програмне забезпечення підтримує складський облік із фільтрацією за довідковою інформацією на кшталт габаритів, інших характеристик товару. Фактично вони можуть розміщуватись на одному складі або приміщенні, але відбір здійснюється за логічними ознаками. Спосіб зручний, коли товари упаковуються в індивідуальну тару.

Адреса зберігання товарів
Інший варіант пропонується для зберігання штучного товару, який реалізують за вагою, кількістю, обсягом, іншими критеріями. Складське приміщення (наприклад, стелажі) маркуються двовимірною системою координат, яка одночасно вноситься до облікової бази. Після цього у документації друкується відмітка про розміщення товарів. Це прискорює роботу комірника, виключає помилкові відвантаження (пересорт).

Серійний облік товарів
До обох режимів зберігання додається облік серійних номерів. Функція допомагає в управлінні рекламаціями, організації постпродажного обслуговування, обліку залишків за термінами придатності та різної собівартості. Особливо актуально це при роботі з виробами, що маркуються, на зразок хутряних виробів, пива і пивних напоїв.

Складання-розбирання товарів
Програмне забезпечення спрощує комплектацію заявок, у тому числі складання товару, що реалізується, з окремих комплектуючих. При формуванні накладних із них запасні частини списуються зі складу автоматично, а готовий виріб доводиться без додаткових операцій. Зворотна схема застосовується при розукомплектації продукції. Роль людського чинника тут зводиться до мінімуму.

Інвентаризація ТМЦ
Розбивка єдиного масиву номенклатури на адресні осередки, логічні групи спрощує роботу з інвентаризації ТМЦ. У програмах класу ЄРП реалізовано функції реєстрації надлишків, недостачі, пересортування, псування товарів з оцінкою в кількісному, сумовому вигляді. Інвентаризація може проводитися з перерахунком без нього (у процесі оперативної роботи).

Мобільне робоче місце комірника
Ще зручніше стає працювати складі, якщо впроваджується програмне забезпечення, здатне запускатися на мобільних пристроях – ноутбуках, планшетах, смартфонах. Завдяки такому підходу накладні формуються відразу, на момент відбору товарів зі складських осередків. Цей варіант зручніший і при переміщенні в інші осередки, перерахунку в рамках інвентаризації.

Вплив автоматизації на бізнес-процеси
Впровадження програм класу ERH у складський облік підвищує ефективність роботи підрозділу зв'язки з іншими відділами. Крім прискорення інвентаризації, помітно покращується контроль за залишками ТМЦ, товарообігом кожної групи, номенклатури.

Переваги рішення:
- бази даних переводяться в «хмари», а це підвищує безпеку, полегшує підключення з віддалених офісів;
- складські площі починають використовуватися ефективніше, зменшується потреба у ній та персоналі;
- мінімізуються помилки в документах, втрати товарів, що швидко псуються, залежність від ручної праці;
- З'являється можливість контролю продуктивності праці кожного співробітника, роботи із застосуванням індивідуальної мотивації.

Готові рішення автоматизації складу використовують досить рідко. Програмні комплекси адаптуються під конкретні потреби реальних підприємств за їх попереднього аудиту. З результатів формуються рекомендації, поетапний план застосування.

P/S: Пропонуємо статті з нашого сайту, Способи зниження крадіж товару в магазині: корисні поради та рекомендації, а також, Митна вартість, і обов'язково - Інструменти дбайливого виробництва, що це, і навіщо воно потрібно для Вашої компанії.