По всем вопросам обращаться
info@nbc.ua
(044) 233-46-69

Управління транспортом. Логістика міської та міжміської доставки

ОНЛАЙН 


Транспортна логістика - це система з організації доставки, а саме по переміщенню будь-яких матеріальних предметів, речовин тощо з однієї точки в іншу за оптимальним маршрутом. Оптимальним вважається маршрут, яким можна доставити логістичний об'єкт в найкоротші терміни (або передбачені терміни) з мінімальними витратами, а також з мінімальною шкодою для об'єкта доставки.

На тренінгу Ви навчитеся, як правильно планувати витрати та калькулювати собівартість. Тренери покажуть, як сформувати ефективну транспортну структуру компанії.

Курс навчання "Транспортна логістика: стратегія організації та практичні інструменти (автотранспорт)" дає знання та практичний досвід про методи маршрутизації, вчать тарифікувати перевезення та розрахують витрати на доставку

 Цільова аудиторія:
 Менеджери з транспорту, менеджери з логістики. Програма орієнтована на торгові та дистриб'юційні компанії, виробничі підприємства з розвиненою функцією розподілу товару.

Тренінг присвячений організації транспортного забезпечення торгової компанії. Слухачі отримають інформацію та відпрацюють навички розрахунку транспортних тарифів та обліку собівартості транспортної роботи.

Слухачі отримують можливість освоїти методи аналізу інвестицій на закупівлю автотранспорту, вибирати ефективний підхід у роботі з власним та найманим транспортом.
Ви освоїте методи оцінки ефективності діяльності транспорту компанії, отримаєте систематизований огляд підходів та методів маршрутизації, освоїте методику розрахунку тарифів та обліку вартості робіт на транспорті,

Ми представимо вам практичні рішення щодо організації зниження витрат на функціонування транспорту та витрат на доставку товару, підвищення швидкості та надійності доставки товару.

 

 

В програмі:
 Блок 1. Транспортна логістика:
 Переваги та недоліки власного транспорту та зовнішніх перевізників.
 Вибір транспортного засобу Ув'язування параметрів вантажу та транспорту.
 Визначення потреб у транспортних засобах.
 Аутсорсинг у транспорті. експедиторське обслуговування.
 Вибір експедитора чи перевізника.

 Блок 2. Інвестиції у транспорт. Методики розрахунку ефективності придбання транспорту.
 Методики оцінки: свій автопарк чи залучений.
 Вибір моделі автомобіля для придбання.
 Аналіз періоду заміни автопарку.
 Методи розрахунку окупності інвестицій у власний транспорт.

 Блок 3. Методика розрахунку транспортних тарифів, особливості ціноутворення різних видів транспорту.
 Методики ціноутворення на транспорті;
 Розрахунок автотранспортних тарифів.

 Блок 4. Управлінський облік та контролінг на транспорті:
 Транспортні витрати та їх облік.
 Розподіл транспортних витрат між вантажами.
 Розподіл транспортних витрат за точками доставки та категоріями товару.
 Розподіл витрат на клієнтами.
 Бюджетування автотранспорту.

 Блок 5. Управління витратами на транспорт:
 Розрахунок собівартості перевезень.
 Методи зниження витрат на транспортування у мережі компанії.
 Способи зниження витрат на залучений автотранспорт.

 Блок 6. Транспортне обслуговування учасників ланцюжка постачання:
 Транспортування товару у дистрибуційній мережі.
 Транспортування товару кінцевим споживачам.

 Блок 7. Маршрутизація:
 Моделювання транспортних мереж та розрахунок найкоротших відстаней.
 Методика управління маршрутами в умовах невизначеності та за великої кількості точок доставки.
 Засоби маршрутизації та контролю ТЗ на маршруті.

 Блок 8. Особливості міської доставки:
 Організація процесу доставки містом.
 Контроль роботи автотранспорту.
 Особливості маршрутизації міської доставки.

Бізнес-тренер, консультант: Степченков Ярослав Євгенович - практик, експерт та консультант у сфері логістики та операційного менеджменту, проектний менеджер IPMA (D), бізнес-тренер з багаторічним досвідом проведення відкритих та корпоративних тренінгів у галузі логістики та управління виробництвом (закупівельна, складська, транспортна логістика, побудова логістичної) служби компанії та дистрибуційної логістики, організація виробництва та матеріальних потоків). Має багатий досвід викладання, консалтингу та бізнес-консультування в Україні та країн СНД.

Вартість участі:
5,200.00 грн. - За одного учасника.
Для другого та третього учасника знижки 10% та 15% відповідно.

Кожному учаснику надається:
Комплект навчально-методичних матеріалів;
Диплом про підвищення кваліфікації з цієї тематики.

PS: Дана програма передбачає можливість проведення корпоративний тренінг транспортна логістика (індивідуального) замовлення зі спеціально розробленими прикладами та завданнями з урахуванням специфіки вашого бізнесу та рівня підготовки групи.