По всем вопросам обращаться
info@nbc.ua
(044) 233-46-69

Контроль у логістичній системі підприємства

Функціонування логістичної системи в умовах динамічного зовнішнього середовища пов'язане з виникненням проблемних ситуацій, наприклад, через невідповідність заявлених показників надійності та якості поставок готової продукції, виникнення комерційних та технологічних втрат товару тощо. За таких обставин актуалізується вміння виконувати логістичним персоналом контролю її основний напрямок – забезпечення стійкості та стабільності функціонування підприємства.

Контроль у логістичних системах - це циклічний процес обробки логістичних даних виявлення відхилень чи розбіжностей між плановими і фактичними значеннями логістичних показників, і навіть аналіз цих відхилень виявлення причин розбіжностей.

Контроль у логістичних системах має важливе значення у стратегічному та оперативному управлінні підприємством, ґрунтується на аналізі переваг логістичних проектів, вимог споживачів, умов конкуренції, співвідношень можливостей цільових ринків та витрат на їх забезпечення потребує регулярного узгодження цілей планування, управління та контролю за сферами діяльності підприємства.

Підвищення ефективності застосування контролюючої функції у логістичних системах можливе у разі:
• встановлення стратегічних цілей підприємства;
• формування тактичних цілей, підпорядкованих досягненню стратегічних
цілей;
• вибору показників виміру, які відповідають конкретним цілям підприємства (наприклад, ефективність використання матеріальних ресурсів, часу тощо);
• визначення нормованих показників у вибраних одиницях (наприклад, терміну виконання замовлення або його сумарної трудомісткості у нормо-годинах);
• порівняння інформації про керований процес зі стандартними нормами чи контрольними цифрами;
• ухвалення рішення щодо коригувальних дій за результатами порівняння;
• проведення контролю за результатами управлінських впливів.

Контроль починається із вибору параметрів оцінки логістичної діяльності. Важливим моментом є вибір найбільш значущих критеріїв оцінки її ефективності. Може виникати ситуація, коли стикаються професійні інтереси різних фахівців з однієї й тієї проблеми.

За даними Д. Мастерс (університет Огайо, США, 1988 р.), керівники досліджуваних американських фірм з усього переліку виконуваних ними робіт у логістичних операцій можуть зарахувати (у міру значущості): складське зберігання - 96%; управління перевезеннями – 94%; глобальна логістика – 84%; загальне управління – 84%; обробки замовлень – 61%; контроль товарно-матеріальних запасів – 83%; закупівля – 57%; упаковка – 53%; отримання замовлення – 43%; планування виробництва – 43%; прогнозування продажів – 34%.

Етап отримання інформації по каналах зворотного зв'язку за проміжним результатом визначається певним (фіксованим) часом її надходження та обсягу. В арсеналі логістичної служби підприємства мають бути професійні підходи до визначення рівня розбіжності між заданими параметрами та нормами інформації про проміжні результати. Коректність їх проведення визначає ефективність регулятивного на процес управління.

Основними етапами логістичного контролю є:
• визначення планових значень логістичних показників;
• розрахунок фактичних значень логістичних показників;
• порівняння фактичних та планових показників (виявлення відхилень)
• аналіз виявлених відхилень;
• розробка коригувальних заходів щодо усунення відхилень.

P/S: Також пропонуємо корисні статті, для Вас і вашої компанії:
Пропонуємо відео тренінг Корпоративні тренінги з логістики у вашій компанії.
Є відео тренінг складська логістика , у вашій компанії
А також, відео тренінг транспортна логістива, від Ярослава Степченкова.